Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2020

Video hội thảo

Hội thảo chuyên đề: Thúc đầy Kinh tế tuần hoàn: Vì một thập niên tăng trường xanh và bền vững

Hội thảo chuyên đề: Quản trị doanh nghiệp bền vững trong một xã hội đang thay đổi

Audio
English
English
Diễn giả
Về VCSF2020

Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2020, với chủ đề “Phát triển bền vững trong thập niên mới: Biến thách thức thành cơ hội” là một trong những sự kiện thúc đẩy đối thoại phát triển bền vững quan trọng nhất trong năm của Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD – VCCI).

Những nội dung trọng điểm được thảo luận tại Diễn đàn năm nay không chỉ là những bài học đúc rút từ đại dịch Covid-19 mà hơn hết chính là những vấn đề then chốt cần được giải quyết nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội bao trùm và bền vững trong thập niên 2021-2030: (i) quản trị doanh nghiệp bền vững; (ii) thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn; (iii) tăng cường hợp tác công – tư để thực hiện phát triển bền vững.

VCSF 2020 sẽ mang đến các cơ hội trao đổi các sáng kiến, thảo luận giải pháp và đưa ra các kiến nghị cho Chính phủ trong việc xây dựng thể chế, thông qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trong các trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh và thiên tai, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Các đối tác đồng hành